آهنگ آهنگ جدید  نریمان به نام 

                                دانلود »»»»»   تفاهم   «««««  دانلود


بیا که باهم , ازینجا پر بگیریــــــم               همه میدونن , واسه هم میمیریـــم

میخوام بین ما دیگه حرفی نباشه             نیاد اون روزی, که از هم دلگیریـــــم

منو تو  با هم جوره جوریــــــم             ماکه واسه هم بی غروریــــــم

ساخته خدامون واسه ی هــــم                نه تو سری از من , نه من کـــم

منو تو با هم جوره جوریــــــم                  ما که واسه هم بی غروریـــــم 

ساخته خدامون واسه ی هــــم              نه تو سری از من , نه من کـــم
بیا که باهم , ازینجا پر بگیریــــــم             همه میدونن , واسه هم میمیریـــم

میخوام بین ما دیگه حرفی نباشه              نیاد اون روزی, که از هم دلگیریـــــم

منو تو  با هم جوره جوریــــــم              ماکه واسه هم بی غروریــــــــم

ساخته خدامون واسه ی هــــم             نه تو سری از من , نه من کـــم

منو تو با هم جوره جوریــــــم               ما که واسه هم بی غروریـــــم 

ساخته خدامون واسه ی هــــم               نه تو سری از من , نه من کـــمتنظیم : پیام شمس / به یاد توفان

 

نمايش باکس نظرات
بستن باکس نظرات